ผลิตและจำหน่ายก๊าซเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์(ปี)
หรือตามตกลง, โบนัสประจำปี,ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สวัสดิการยืดหยุ่น,กองทุนประกันสังคม,และสวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ, +ค่าเช่าบ้านและเบี้ยกันดาร 30%
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สโตร์
ตรวจเช็ค และควบคุมกำกับการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ในงานสโตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตนสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน)
บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
อัตรา
1-2 อัตรา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,เทคนิคการผลิตคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
ติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณยุวธิดา คำสุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่งใบสมัครที่ e-mail: yuwatidan@bigth.com
เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3283 ต่อ 2802
ติดต่อ
คุณยุวธิดา คำสุขสวัสดิ์
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
นิคมอุตนสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน)
331/97 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี(บ่อวิน) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 บ่อวิน ศรีราชา
ชลบุรี 20110
โทร : 0-3868-3283 ต่อ 2802
Fax :
Email : yuwatidan@bigth.com
Website :
Job Sumary
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สโตร์
ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่สโตร์
ประเภทงานย่อย
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ พลังงาน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี)
วันที่ลงประกาศ 18 ส.ค. 2558