พบ 3 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเงินเดือนพนักงาน
2.ออกใบสลิปเงินเดือน
3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
4.งบดุลบัญชี
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 2 ก.ย. 2557

2 . พนักงานฝ่ายช่าง(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)
ช่างซ่อมไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 4 ธ.ค. 2557

3 . แม่บ้านรายวัน
- ทำความสะอาดสำนักงาน ปัด กวาด เช็ด ถู
- ทำ จันทร์ พุธ ศุกร์
- เวลาทำงาน 8.30 น - 16.00 น
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน 2 ก.พ. 2558

หน้า 1