พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิตทั่วไป
ฉะเชิงเทรา 50 อัตรา
เงินเดือน 308 บาท/วัน 2 ก.พ. 2560

หน้า 1