พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต /บุุคคล/ควบคุมคุณภาพ
แพ็คของ,แล่ปลา,แกะเนื้อปู
ชลบุรี 50 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน 4 มิ.ย. 2558

หน้า 1