พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำบัญชีทั่วไป
2.ทำภาษีซื่อ-ขาย
3.ปิดงบ
ชลบุรี 1-2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 2 ก.ค. 2557

หน้า 1