พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . หัวหน้าคลังสินค้า
ดูแลพนักงานและสินค้าภายในโรงงาน
ฉะเชิงเทรา 1-2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 +(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) 29 ก.ย. 2559

หน้า 1