พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการทั่วไป
ฉะเชิงเทรา 20 อัตรา
เงินเดือน 12,500 - 14,000 20 พ.ย. 2560

2 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป
ฉะเชิงเทรา 40 อัตรา
เงินเดือน 308 บาท/วัน 20 พ.ย. 2560

หน้า 1