พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ,ขับรถเทรลเลอร์
ขับรถส่งสินค้า
สมุทรปราการ 10-15 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 25 ก.ค. 2557

2 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
ขับรถส่งสินค้าของบริษัท
สมุทรปราการ 10-15 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 25 ก.ค. 2557

หน้า 1