พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมและดูแลการผลิต การวางแผนและการลดความสูญเสีย ในกระบวนการผลิตในโรงงาน
ชลบุรี 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 29 ส.ค. 2557

หน้า 1