พบ 5 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานเขียนแบบและออกแบบ,พนักงานประจำคลังสินคัา วัตถุดิบ,พนักงานช่างเชื่อม,พนักงานขาย
พนักงานเขียนแบบและออกแบบ
-สามารถใช้งาน MS officd and Acad ได้
พนักงานประจำคลังสินค้า วัตถุดิบ
- สามารถขับฟอล์คลิฟท์ได้
พนักงานฝ่ายผลิต
- อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชาย)
พนักงานขาย
- สามารถใช้งาน Ms office ได้
- มีใบขับขี่รถยนต์
ชลบุรี 1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

2 . พนักงานประจำคลังสินค้า
ชลบุรี 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

3 . พนักงานเชื่อม
เชือมโลหะ
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

4 . พนักงานทั่วไป
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน 30 ส.ค. 2557

5 . พนักงานขาย
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

หน้า 1