พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานฝ่ายช่าง(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)
ช่างซ่อมไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 4 ธ.ค. 2557

หน้า 1