พบ 3 ตำแหน่ง
 
1 . Distribution Planner
รับผิดชอบงาน,วางแผนงานจัดส่งสินค้า
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี) 18 ส.ค. 2558

2 . Cylinder Filler
งาน Warehouse และงานด้านเคมีบรรจุผลิตภัณฑ์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี) 18 ส.ค. 2558

3 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สโตร์
ตรวจเช็ค และควบคุมกำกับการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ในงานสโตร์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี) 18 ส.ค. 2558

หน้า 1