พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีทุกชนิด
สมุทรปราการ 10-20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 30 ต.ค. 2558

หน้า 1