พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ขึ้นรูปงานปั๊ม
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 9 ก.ย. 2559

หน้า 1