พบ 3 ตำแหน่ง
 
1 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบงานไฟฟ้าภายในบริษัท
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 20 ก.ย. 2559

2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 330/วัน 20 ก.ย. 2559

3 . พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตลูกกุญแจโตโยต้า
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 330 / วัน 20 ก.ย. 2559

หน้า 1