พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 2 ธ.ค. 2559

2 . ช่างเชื่อม
เชื่อมงานทั่วไป
ชลบุรี 10-15 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท/ วัน 2 ธ.ค. 2559

หน้า 1