พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ทำหน้าที่ประกอบรถ และอื่น ๆ
สมุทรปราการ 65 อัตรา
เงินเดือน วันละ 310 บาท/วัน 2 ก.พ. 2560

หน้า 1