พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . packing
Packing ชิ้นส่วนรถยนต์ HINO
สมุทรปราการ 10 อัตตรา
เงินเดือน 310 บาท/ต่อวัน 9 มี.ค. 2560

2 . พนักงาน QA/QC
packing ชิ้นส่วนรถยนต์
สมุทรปราการ 10 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 9 มี.ค. 2560

หน้า 1