พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทั่วไป
ชลบุรี 50 อัตรา
เงินเดือน 308 บาท/วัน 22 มิ.ย. 2560

2 . ธุรการ
จัดเก็บเอกสาร คีย์ข้อมูล
ชลบุรี 5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 22 มิ.ย. 2560

หน้า 1