พบ 6 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer
- สามารถวางระบบงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้เป็นอย่างดี
- มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

2 . Production Engineering
- สามารถเขียนแบบและใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี
ฉะเชิงเทรา 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 14 ก.ค. 2560

3 . หัวหน้าฝ่ายการผลิต
- สามารถวางแผนงานการผลิตได้
- สามารถควบคุมงานการผลิตได้
ฉะเชิงเทรา 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

4 . QA Engineering
- สามารถวิเคราะห์/แก้ไข//ตอบปัญหางานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้และจัดทำเอกสาร 5Why / 8D / PPAP ได้เป็นอย่างดี
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-สามารถคำณวนการสั่งซื้อวัตถุดิบได้
-สามารถวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO
- มีใบรับรองระบบ ISO : 14000/ TSI16949
- เคยผ่านการทำระบบ ISO:14000 / TS16949
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

หน้า 1