พบ 10 ตำแหน่ง
 
1 . วิศวกรรม
งานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์
ชลบุรี 2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

2 . maintenance chief
ออกแบบโปรแกรม plc นิวเมตริกส์ หรือ ไฮดรอลิกส์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

3 . production supervisor
งานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์
ชลบุรี 5-6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

4 . admin supervisor
งานธุรการ
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

5 . production engineer (process engineer)
ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์ (หากผ่านอุตสาหกรรมปั้มโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

6 . production engineer (new model)
ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์ (หากผ่านอุตสาหกรรมปั้มโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

7 . QA engineering
ด้านงานประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

8 . maintenance engineer
ด้านการออกแบบโปรแกรม plc ,นิวเมตริกส์ หรือไฮดรอลิกส์
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

9 . technician process design
ด้านงานเครื่องมือกล เทคนิคการผลิต หรือแม่พิมพ์โลหะ
ชลบุรี 17-18 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

10 . maintenance technician
ด้านงานซ่อมบำรุง
ชลบุรี 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

หน้า 1