พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . Admin OFFICER
ทำงานเอกสารทั่วไป
สมุทรปราการ 10 อัตตรา
เงินเดือน 15.000-20,000 22 พ.ย. 2560

2 . พนักงานฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
สมุทรปราการ 600 อัตรา
เงินเดือน 325 บ / วัน 22 พ.ย. 2560

หน้า 1