พบ 3 ตำแหน่ง
 
1 . design technicial (mold+ cnc)
มีความรู้พื้นฐาน CNC milling หรือโปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบ 2D/3D
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

2 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ fitting
1.คุมควบเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้พร้อมก่อนทำงานเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้
3.มีความสามารถในการ SET UP แม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี
4.มีความรู้ทางด้านเครื่อง CNC / FITTING เป็นอย่างดี
5.ใช้เครื่องมือวัด และ อ่านค่าเครื่องมือวัดได้ทุกประเภท
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

3 . ช่างควบคุมเครื่อง CNC
1.ควบคุมการทำงานและเขียนโปรแกรมเครื่อง CNC
2.ตรวจสอบและดูแลการทำงานของเครื่องCNC
3.มีวามรู้เกี่ยวกับงานด้าน CNC INJECTION เป็นอย่างดี
4.ใช้เครื่องมือวัด และ อ่านค่าเครืองมือวัดได้ทุกประเภท
5.สามารถอ่าน Drawing ได้
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

หน้า 1