พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานดูแลควบคุมส่ง Part
1.ควบคุมดูแลการจัดส่ง part
2.มีความเข้าใจการดู Drawing เบื้องต้น
3.สามารถขับรถยนได้ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
4.ใช้ Mocrosoft office ได้
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง 29 พ.ค. 2562

2 . control stock
1.control stock GA
2.งานเอกสาร คีย์ข้อมูลเบื้องต้น และงานเอกสารทั่วไป
3.ควบคุมดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
4.ควบคุมการเบิกจ่ายชุดพนักงาน
5.ดูแลความเรียบร้อยของโรงอาหาร
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง 29 พ.ค. 2562

หน้า 1