พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานประกอบ,พนักงานพ่นสี,พนักงานทั่วไป
ประกอบรถ,พ่นสีรถยนต์
สมุทรปราการ 300
เงินเดือน 300 บาท/วัน 25 ก.ค. 2557

หน้า 1