พบ 11 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานขับรถ
ขับรถทั่วไป
ชลบุรี 1
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 16 ก.ค. 2557

2 . พนักงานเขียนแบบและออกแบบ,พนักงานประจำคลังสินคัา วัตถุดิบ,พนักงานช่างเชื่อม,พนักงานขาย
พนักงานเขียนแบบและออกแบบ
-สามารถใช้งาน MS officd and Acad ได้
พนักงานประจำคลังสินค้า วัตถุดิบ
- สามารถขับฟอล์คลิฟท์ได้
พนักงานฝ่ายผลิต
- อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชาย)
พนักงานขาย
- สามารถใช้งาน Ms office ได้
- มีใบขับขี่รถยนต์
ชลบุรี 1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

3 . พนักงานประจำคลังสินค้า
ชลบุรี 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

4 . พนักงานเชื่อม
เชือมโลหะ
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

5 . พนักงานทั่วไป
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน 30 ส.ค. 2557

6 . พนักงานขาย
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

7 . พนักงานแพ็คกิ้ง/QA/QC /REUSE
Reuse แต้มสีภายในโรงงาน จัดและเก็บสิ่งของต่าง
แพ็คกิ้ง แพ็คของ
QA/QC ตรวจสอบงาน
ชลบุรี 1-5 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 2 ก.ค. 2557

8 . พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์
ขับรถฟอล์คลิฟท์ / ยกของ
ชลบุรี 1-5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 2 ก.ค. 2557

9 . design technicial (mold+ cnc)
มีความรู้พื้นฐาน CNC milling หรือโปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบ 2D/3D
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

10 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ fitting
1.คุมควบเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้พร้อมก่อนทำงานเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้
3.มีความสามารถในการ SET UP แม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี
4.มีความรู้ทางด้านเครื่อง CNC / FITTING เป็นอย่างดี
5.ใช้เครื่องมือวัด และ อ่านค่าเครื่องมือวัดได้ทุกประเภท
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

11 . ช่างควบคุมเครื่อง CNC
1.ควบคุมการทำงานและเขียนโปรแกรมเครื่อง CNC
2.ตรวจสอบและดูแลการทำงานของเครื่องCNC
3.มีวามรู้เกี่ยวกับงานด้าน CNC INJECTION เป็นอย่างดี
4.ใช้เครื่องมือวัด และ อ่านค่าเครืองมือวัดได้ทุกประเภท
5.สามารถอ่าน Drawing ได้
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

หน้า 1