พบ 26 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต/ช่างเชื่อม/พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์
ช่างเชื่อม เชื่อมชัตซีรถยนต์ TOYOTA / HINO
QC ตรวจเช็ครอยเชื่อม มีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือไมโคร,เวอร์เนียร์
พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์ สามารถขับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า-น้ำมันได้
(มีโอกาสได้รับการบรรจุปรับเป็นพนักงานประจำ)
ชลบุรี 1-5 อัตรา
เงินเดือน - ค่าแรง 310 บาท/คน/วัน - ค่าแรง 315 บาท/คน/วัน ( อายุงาน 3 เดือน ขึ้นไ 2 ก.ค. 2557

2 . ช่างเชื่อม
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
ชลบุรี 10
เงินเดือน - ค่าแรง 4 เดือนแรก 307 บาท/วัน/คน 4 เดือน - 1 ปี 312 บาท/วัน/คน 2 ก.ค. 2557

3 . พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์
คัดแยกเศษเหล็ก,คัดแยกชิ้นงาน / ขับรถฟอล์คลิฟท์
ชลบุรี 2
เงินเดือน 9,470 22 ก.ค. 2557

4 . hr
vfjhdfj
ชลบุรี 2
เงินเดือน 15000 28 ส.ค. 2557

5 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
- ขึ้นรูปชิ้นงาน
- งานปั๊มชิ้นงาน
- ผู้ช่วยช่าง (ชาย)เกณฑ์ทหารแล้ว
ชลบุรี 30 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 2 ก.ค. 2557

6 . พนักงานติดรถ/พนักงานแพ็คกิ้ง
มีหน้าที่ติดรถขนส่งบริษัท ดูแลการขึ้น-ลงสินค้า
แพ็คอะไหล่รถยนต์
ชลบุรี 1-3 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 2 ก.ค. 2557

7 . ผู้ช่วยช่าง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผ่านโปรมีค่าตำแหน่ง 800-1,500 บาท/เดือน
ชลบุรี 6 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน 2 ก.ค. 2557

8 . หัวหน้าพนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบงานส่วนบัญชีทั้งหมด
ชลบุรี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 3 ก.พ. 2558

9 . แม่บ้านรายวัน
- ทำความสะอาดสำนักงาน ปัด กวาด เช็ด ถู
- ทำ จันทร์ พุธ ศุกร์
- เวลาทำงาน 8.30 น - 16.00 น
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน 2 ก.พ. 2558

10 . พนักงานแพ็คกิ้ง
แพ็คของ
ชลบุรี 5-10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 17 ต.ค. 2557

11 . Safety Officer
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4. อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
5. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร 1
เงินเดือน ตามตกลง 6 ต.ค. 2558

12 . พนักงานติดรถ
ติดรถเพื่อไปส่งของตามบริษัทต่าง ๆ
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 5 ม.ค. 2558

13 . พนักงานฝ่ายผลิต
ขัดงาน/ชุบงาน
ชลบุรี 20อัตรา
เงินเดือน 300/วัน 4 ก.พ. 2559

14 . พนักงานQA / QC
ขัดงาน ชุบงาน และตรวจชิ้นงาน
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 300/วัน 4 ก.พ. 2559

15 . suppervisor
ดูแแลสายงานผลิต
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 16 มี.ค. 2559

16 . ผู้ช่วยแม่ครัว
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแม่ครัวที่บ.สยามมาบูชิ เฟส 2 และ บ.ทาเคเบะเฟส 8
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 9000 บาท 30 มี.ค. 2559

17 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
แพ็คของ
ชลบุรี 1-5 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 9 ก.ย. 2559

18 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
แพ็คกิ้ง ,รียูส , พ่นสี
ชลบุรี 10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน (ฝ่ายผลิต) 30 มี.ค. 2559

19 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบงานไฟฟ้าภายในบริษัท
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 20 ก.ย. 2559

20 . พนักงานทั่วไป / พนักงานฝ่ายผลิต
ชลบุรี 5 อัตรา
เงินเดือน 2 ธ.ค. 2559

หน้า 1 2