พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมและดูแลการผลิต การวางแผนและการลดความสูญเสีย ในกระบวนการผลิตในโรงงาน
ชลบุรี 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 29 ส.ค. 2557

2 . พนักงานขาย
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

หน้า 1