พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภาคตะวันออก
-ขายสินค้าให้กับบริษัท
-แนะนำผลิตภัณฑ์
ชลบุรี 2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 10 มี.ค. 2559

หน้า 1