พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานเชื่อม
เชือมโลหะ
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 30 ส.ค. 2557

2 . ช่างเชื่อม
เชื่อมงานทั่วไป
ชลบุรี 10-15 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท/ วัน 2 ธ.ค. 2559

หน้า 1