พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . ช่างควบคุมเครื่อง CNC
1.ควบคุมการทำงานและเขียนโปรแกรมเครื่อง CNC
2.ตรวจสอบและดูแลการทำงานของเครื่องCNC
3.มีวามรู้เกี่ยวกับงานด้าน CNC INJECTION เป็นอย่างดี
4.ใช้เครื่องมือวัด และ อ่านค่าเครืองมือวัดได้ทุกประเภท
5.สามารถอ่าน Drawing ได้
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

หน้า 1