พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . ผู้บริหารฝ่ายขาย
ขายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรมตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี)
ฉะเชิงเทรา 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท 6 ก.ค. 2558

หน้า 1