พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . design technicial (mold+ cnc)
มีความรู้พื้นฐาน CNC milling หรือโปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบ 2D/3D
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 27 ก.ย. 2561

หน้า 1