พบ 3 ตำแหน่ง
 
1 . Cylinder Filler
งาน Warehouse และงานด้านเคมีบรรจุผลิตภัณฑ์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์(ปี) 18 ส.ค. 2558

2 . พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีทุกชนิด
สมุทรปราการ 10-20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 30 ต.ค. 2558

3 . พนักงานฝ่ายผลิต
บรรจุผลิตภัณฑ์
สมุทรปราการ 20 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน 23 ม.ค. 2561

หน้า 1