พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบงานไฟฟ้าภายในบริษัท
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 20 ก.ย. 2559

หน้า 1