พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . หัวหน้าฝ่ายการผลิต
- สามารถวางแผนงานการผลิตได้
- สามารถควบคุมงานการผลิตได้
ฉะเชิงเทรา 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

หน้า 1