พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . QA Engineering
- สามารถวิเคราะห์/แก้ไข//ตอบปัญหางานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้และจัดทำเอกสาร 5Why / 8D / PPAP ได้เป็นอย่างดี
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

2 . QA engineering
ด้านงานประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

หน้า 1