พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-สามารถคำณวนการสั่งซื้อวัตถุดิบได้
-สามารถวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

หน้า 1