พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ ISO
- มีใบรับรองระบบ ISO : 14000/ TSI16949
- เคยผ่านการทำระบบ ISO:14000 / TS16949
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

หน้า 1