พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงาน QA/QC
packing ชิ้นส่วนรถยนต์
สมุทรปราการ 10 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน 9 มี.ค. 2560

2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ชลบุรี 10 อัดตรา
เงินเดือน 330/วัน 20 ก.ย. 2559

หน้า 1