พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . packing
Packing ชิ้นส่วนรถยนต์ HINO
สมุทรปราการ 10 อัตตรา
เงินเดือน 310 บาท/ต่อวัน 9 มี.ค. 2560

2 . ขับรถโฟคลิฟท์
ขับรถโฟคลิฟท์ยกชิ้นส่วนอะไหล่ภายในแผนก
สมุทรปราการ 10 อัตรา
เงินเดือน 310 บ/วัน ครบ 3 เดือนปรับเป็นรายเดือน 13 พ.ย. 2560

หน้า 1