พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . maintenance chief
ออกแบบโปรแกรม plc นิวเมตริกส์ หรือ ไฮดรอลิกส์
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

หน้า 1