พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . production supervisor
งานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์
ชลบุรี 5-6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

หน้า 1