พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . maintenance engineer
ด้านการออกแบบโปรแกรม plc ,นิวเมตริกส์ หรือไฮดรอลิกส์
ชลบุรี 3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

หน้า 1