พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . technician process design
ด้านงานเครื่องมือกล เทคนิคการผลิต หรือแม่พิมพ์โลหะ
ชลบุรี 17-18 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 16 ต.ค. 2560

หน้า 1