พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานดูแลควบคุมส่ง Part
1.ควบคุมดูแลการจัดส่ง part
2.มีความเข้าใจการดู Drawing เบื้องต้น
3.สามารถขับรถยนได้ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
4.ใช้ Mocrosoft office ได้
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง 29 พ.ค. 2562

หน้า 1