พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . พนักงานดูแลควบคุมคอมพิวเตอร์
ชลบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 3 ก.พ. 2558

2 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง IT
วุฒิ ปวส,ปตรี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทำระบบและดูแลระบบได้
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้(มีค่าเดินทางให้)
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 22 ต.ค. 2558

หน้า 1