พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคลและประสานงานทั่วไป
ทำ payroll ให้พนักงาน
เช็ค attendance พนักงาน
ประสานงานทั่ว ๆ ไป
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง 23 ม.ค. 2560

หน้า 1