พบ 8 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเงินเดือนพนักงาน
2.ออกใบสลิปเงินเดือน
3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
4.งบดุลบัญชี
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 2 ก.ย. 2557

2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้)
สามารถทำบัญชีลูกหนี้ได้
ชลบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 28 ส.ค. 2557

3 . หัวหน้าพนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบงานส่วนบัญชีทั้งหมด
ชลบุรี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 3 ก.พ. 2558

4 . พนักงานบัญชี
ชลบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 3 ก.พ. 2558

5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดเก็บเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
2.บันทึกบัญชีประจำวัน
3.จัดทำรายงานด้านภาษี
4.ทำรายงานกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ
ฉะเชิงเทรา 1-2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท 6 ก.ค. 2558

6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำบัญชีทั่วไป
2.ทำภาษีซื่อ-ขาย
3.ปิดงบ
ชลบุรี 1-2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 2 ก.ค. 2557

7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำบัญชีทั่ว ๆไป
2.ทำเงินเดือนพนักงาน
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 9 ก.ย. 2559

8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำบัญชีทั่ว ๆไป
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 9 ก.ย. 2559

หน้า 1