พบ 4 ตำแหน่ง
 
1 . หัวหน้าพนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบงานส่วนบัญชีทั้งหมด
ชลบุรี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 3 ก.พ. 2558

2 . พนักงานบัญชี
ชลบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 3 ก.พ. 2558

3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำบัญชีทั่วไป
2.ทำภาษีซื่อ-ขาย
3.ปิดงบ
ชลบุรี 1-2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 2 ก.ค. 2557

4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำบัญชีทั่ว ๆไป
ชลบุรี 1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 9 ก.ย. 2559

หน้า 1